Slovník obchodních pojmů - S

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Sales tax

Daň přidaná k běžné prodejní ceně výrobku.

Samurai bonds

Dluhopisy, které jsou emitovány v japonském jenu a obchodovány na tokijské…

Scalpers

Obchodníci, kteří obchodují během jednoho dne a uskuteční v každém obchodním…

Schůze konkursních věřitelů

Shromáždění věřitelů svolané soudem v případě, že je toho třeba pro zjištění…

Scoring

Scoring je proces, kterým se hodnotí nějaká věc. Nejčastěji se s ním sektáme ve…

Sdílená ekonomika

Sdílená ekonomika je model založený na preferenci sdílení zboží nebo služeb…

Seasonality

Shodná a předpovídatelná změna činnosti trhu, která se vyskytuje za shodných a…

SEC (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry a burzy v USA.

Secondary market

Trh, ve kterém investor kupuje cenné papíry od jiného investora, místo aby je…

Sector

Sector znamená v překladu část ekonomiky, sektor. Základní rozdělení sektorů z…

Sector spider

viz. indexová akcie.

Securities fraud

Zločin, ve kterém byla porušená práva a povinnosti při investování s cennými…

Securitizace

Podle Mezinárodních účetních standardů se jedná o proces, kdy finanční aktivum…

Šedá ekonomika

Šedá ekonomika označuje ekonomickou aktivitu a obchodní transakce, které nejsou…

Seed capital

Je to počáteční financování.

Šek

Šek je cenný papír, kterým vystavovatel šeku přikazuje třetí osobě (nejčastěji…

Sekundární trh

Trh, kde se obchoduje s již dříve vydanými cennými papíry.

Sell

Sell znamená prodávat. Může se jednat o doporučení prodat nebo o tržní příkaz.…

Seller\'s market

Trh, kde je více kupců než prodejců a z toho vyplynou vysoké ceny.

Selling flat

Cena, která ani neroste ani neklesá. Možno nazvat také pohybem do strany.

Selling short

Půjčování a následné prodávání cenných papírů se záměrem nahradit tuto půjčku…

Sentiment

Sentiment představuje celkovou náladu investorů u jednotlivého cenného papíru…

Session

Session nebo také trading session (obchodní seance) je časová perioda, kteřá…

Settlement

Settlement znamená v překladu vypořádání a označuje proces, ve kterém v den…

Setup

Setup je určitá formace nebo jinak charakterizovaná tržní situace, na kterou…

Shareholder

Vlastník akcií ve společnosti nebo fondu. Jako akcionář máte právo na dividendy…

Sharpe ratio

Sharpe ratio bylo zavedeno nositelem Nobelovy ceny Williamem Sharpe, pomáhá…

Short selling

viz. prodej na krátko

Short-term

Doporučení pro krátkodobý horizont.

Short-term gain or loss

Zisk nebo ztráta kapitálu na investici, která byla držena méně než minimální…

SICAV (Société d´Investissement a Capital Variable)

Typ zahraničních otevřených fondů. Správcem těchto fondů je lucemburská…

Sierra Chart

Sierra Chart je obchodní platforma, která se vyznačuje především možností…

Slippage

Rozdíl mezi odhadnutou cenou transakce a skutečnou vstupní cenou do trhu.

Složený úrok (Compound Interest)

Peníze uložené v bance vydělávají úroky. Tyto úroky začínají vydělávat další…

Small cap

Jedná se o společnosti s malou tržní kapitalizací (existuje více definic,…

Small investor

Jednotlivec, který kupuje a prodává malé množství cenných papírů pro sebe…

Smart money

\"Tzv. chytré peníze, jedná se o finanční prostředky poskytované investorem,…

Směnka

Směnka je obchododvatelný cenný papír, kterým se dlužník zavazuje zaplatit…

Směrodatná odchylka

Směrodatná odchylka (nebo někdy chybně standardní odchylka) zachycuje 68,2%…

Smíšené fondy

Smíšené fondy mají portfolio složeno z dluhopisů a akcií. Jejich cílem obvykle…

Soft commodities

Tzv.měkké komodity, neboli všechno zboží, které je obchodovatelné na komoditním…

SPAD

SPAD je zkratka pro Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů. Jednalo se o…

Specialist market

Trh, který nastane tehdy, jakmile dostupné tržní objednávky nestačí vykrývat…

Spekulace

Spekulace znamená riskantní finanční transakci, která slibuje velký výnos.…

Spekulace (speculation)

Spekulace znamená riskantní finanční transakci, která slibuje velký výnos.…

Spekulativní

Vyznačující se vysokým stupněm rizika.

Spiders

Spider (SPDR) je zkratka pro Standard & Poor's depositary receipt, což je…

Spike

Spike je relativně velký krátkodobý pohyb ceny nahoru nebo dolu. Obvykle se…

Špinavé peníze

Označení peněžních prostředků, jejichž zdroj je nelegální obchod (například se…

Splátkový prodej

Prodej na splátky. Účelem splátkového prodeje je na základě kupní smlouvy s…

Splatnost

Splatnost je datum, ke kterému končí životnost transakce nebo finančního…

Split order

Velká objednávka, která je rozdělená na menší části, aby se pak postupně…

Split rating

Cenný papír, který obdrží odlišná hodnocení od dvou nebo více významných…

Split-adjusted price

Cena akcie po rozdělení upravená pro potřeby historických dat.

Splitting

Order splitting znamená rozdělení obchodních objednávek. Umožňuje obchodníkovi…

Spoludlužník (spolužadatel)

Spoludlužník je ten subjekt, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splatit…

Spořicí účet

Spořící účet neboli savings account je typ účtu, který se používá na dlouhodobé…

Spot

Spot je současná cena na spotovém trhu cenných papírů, komodit nebo měn.…

Spot month

Právě probíhající smluvní měsíc. Také známý jako čelní měsíc.

Spot Price

Aktuální cena na trhu. K vypořádání spotových transakcí obvykle dochází v…

Spot prices

Stejné jako Cash price, cena za kterou je zboží prodáváno v konkrétním čase a…

Správa cenných papírů

Úschova cenných papírů, při které nemá zákazník vlastnické právo na jednotlivé…

Správce

Správce neboli obhospodařovatel je právnická osoba - investiční společnost,…

Správce konkursní podstaty

Fyzická osoba (nejčastěji advokát či komerční právník) zapsaná v seznamu…

Správce předběžný

viz. předběžný správce

Spread

Spread představuje u cenného papíru nebo aktiva rozdíl mezi nákupní (bid) cenou…

Standard & Poor\'s 100

S&P 100. Ze společností uvedených v S&P 500 je to 100 s největší tržní…

Standard deviation

Směrodatná odchylka (nebo někdy chybně standardní odchylka) zachycuje 68,2%…

Standard Poors 500 index (SP500)

S&P 500 nebo také Standard & Poor's 500 je index, který představuje 500…

Standardní odchylka

Směrodatná odchylka (nebo někdy chybně standardní odchylka) zachycuje 68,2%…

Standstill agreement

Stabilizační dohoda, úmluva mezi věřitelem a dlužníkem, která upravuje nové…

Start-up

Startup označuje začínající firmu, která se zaměřuje na opakovatelný a…

Státní dluhopis

Státní dluhopis je typ dluhopisu, který vydává vláda/ministerstvo financí na…

Státní pokladniční poukázka

Zvláštní forma dluhopisu se splatností do 1 roku, není vyplácen úrok ve formě…

Státní rozpočet

Státní rozpočet je finanční výkaz, který se sestavuje na rok a reprezentuje…

Statut

Statut fondu je dokument, který obsahuje základní informace fondu kolektivního…

Stavební spoření

Stavební spoření je druh spoření, kterým se dá šetřit na nákup nebo…

Stavební úvěr (ze stavebního spoření)

Účelový úvěr, který poskytuje stavební spořitelna na financování bytových…

Sterling

Libra šterlinků neboli Britská libra je oficiální měnou Spojeného království…

Stochastic

Stochactic je oscilátor založený na momentu porovnávající zavírací cenu cenného…

Stochastic oscillator

Technický indikátor, který porovnává zavírací cenu cenného papíru s jeho…

Stock certificate

Dokument potvrzující právní vlastnictví specifického množství akcií ve…

Stock exchange

Burza, na které se kupují a prodávají akcie a jejich ekvivalenty. Příkladem je…

Stock index

Index tržních cen příslušné skupiny akcií. Příklad stock indexu může být např.…

Stock Picking

\"Je investiční strategie, která doslova znamená \"\"vybrat (jedinou) akcii\"\"…

Stock split - Štěpení akcií

Štěpení akcií znamená zvýšení počtu akcií rozdělením za účelem zvýšení jejich…

Stock symbol

Symbol akcie. Tyto symboly slouží ke zjednodušení identifikace desítek tisíc…

Stockbroker

Makléř, který se zabývá s akciemi a akciovými transakcemi .

Stockholder

Osoba vlastnící akcie společnosti nebo společného fondu. Pro akcie společnosti,…

Stop and reverse (SAR)

Signál k obrácení současné obchodní pozice. To znamená např., že zrovna máte v…

Stop Loss Order

Typ pokynu pomocí kterého je při dosažení určité ceny otevřená pozice…

Stop-limit order

Objednávka na koupi nebo prodej příslušných cenných papírů v přesně…

Stop-Loss

Stop-loss je výstupní tržní příkaz, který obchodník umístí skrze svého brokera…

Stoploss

Stop-loss je výstupní tržní příkaz, který obchodník umístí skrze svého brokera…

Stopped out

Uzavření pozice pomocí stop objednávky.

Stops

Stop příkazy jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů obchodníka pro ochranu…

STP

STP (straight-through processing) broker je typ brokera, který vyplní vaše…

Straddle

Straddle je opční strategie, u které kupujeme zároveň put a call opce se…

Strangle

Strangle je opční strategie, při které investor drží jak call, tak put opci s…

Strap

Strap nebo také dlouhý strap je opční strategie, ve které obchodník použije…

Strategický certifikát

Investiční instrument, který je kombinací transparentní indexové investice a…

Středisko cenných papírů (SCP)

Vede jednotné evidence zaknihovaných cenných papírů formou registru emitentů …

StreetTrack

viz. indexová akcie

Stříbro

Stříbro je druhý nejoblíbenější investiční kov, hned po zlatě. Stříbro plnilo…

Strike price

Strike price je cena, na které se může derivátový kontrakt koupit nebo prodat …

Strong buy

Silné doporučení kupovat.

Strong sell

Silné doporučení prodávat.

Supermarket fondů

Program nabízený brokerskými společnostmi, který umožňuje investorům nakupovat…

Support Levels (Hladiny podpory)

Support nebo support level (hladina supportu) je v obchodování cenová hladina,…

Sushi bonds

Eurobondy emitované japonskou společností.

Svolatelný dluhopis (callable bond)

Dluhopis s vloženou opcí (případně s několika vloženými opcemi) s právem…

Swap

Swap je OTC derivátový kontrakt s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových…

Swiftové zprávy

SWIFT zkr. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jde o…

Swing

Swing je fluktuace ceny aktiva, dluhu nebo stavu účtu. Tímto termínem se…

Swing chart

Druh grafu s nepřerušovanou přímkou načrtnutou z každého cenového extrému do…

Swings

Swingy jsou fluktuace ceny aktiva, dluhu nebo stavu účtu. Tímto termínem se…

Swingtrader

Obchodník, který využívá obecně velkých výkyvů v cenách akcií.

Swiss

Swiss neboli Švýcarský frank je oficiální měna Švýcarska a Lichtenštejnska.…

Swiss National Bank

Swiss National Bank je švýcarská centrální banka, která je zodpovědná za…

Switch

Switch je strategie obchodování futures související s rolováním mezi starým a…

Swopce (swaption)

Opce na sjednání Klasického úvěrového swapu. Kupující swapce má právo, aby…

Symbol

Symbol neboli ticker je soubor písmen, který pro účely obchodování označuje…

Syndikované úvěry

Úvěr, který je poskytován dvěma a více věřiteli (bankami). Tito věřitelé…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít