Sharpe ratio

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Sharpe ratio

Sharpe ratio bylo zavedeno nositelem Nobelovy ceny Williamem Sharpe, pomáhá investorům porovnávat výnosnost investic a jejich riziko. Tento poměr udává, o kolik se liší výnosnost dané investice oproti bezrizikové investici - například u bezpečných dluhopisů, u kterých by hodnota Sharpe ratio byla 0.

Podle teorie moderního porfolia přidáním cenného papíru s nízkou korelací do portfolia snížíme jeho celkové riziko, aniž bychom obětovali výnosnost. Takovýto krok by pak měl zvýšit Sharpe poměr ve srovnání s portfolii s nižší úrovní diverzifikace. Ovšem pouze za předpokladu, že investor považuje volatilitu za riziko (což může být příliš přímočarý předpoklad).

Vypočítá se následovně:

kde:
Rp = výnos portfolia
Rf = výnosnost bezrizikové investice
σ= směrodatná odchylka výnosu nad bezrizikovou variantou

Sharpe ratio se dá zpočítat zpětně, kde můžeme využít finálních hodnot výnosu, nebo dopředu, kdy použije výnosy předpokládané. Sharpe ratio není vhodné používat u portfolií s nelinárním rizikem, jako jsou opce nebo warrant

Štítky:akcie diverzifikace
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít