Slovník obchodních pojmů - E

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Earning per share (EPS)

EPS (earnings per share) znamená zisk na akcii. Tento ukazatel vydřuje…

Earnings multiple

Častěji nazývané jako procento ceny/výdělků (P/E ratio). Nejběžněji používaná…

Earnings surprise

Překvapivě odlišné vyhlášení výdělků, než se všeobecně očekávalo. Překvapivé…

EBIT

EBIT je zisk před zdaněním a úroky (earnings before interest and taxes) a značí…

EBITDA

EBITDA znamená earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,…

ECB (European Central Bank)

Centrální banka evropské měnové unie.

Economic Indicator

Vládou zveřejňované statistiky, které vypovídají o aktuálním ekonomickém růstu…

Efficient frontier

Křivka na grafu rizika-výdělku, skládající se ze všech efektivních portfolií.

Efficient market theory

Předpoklad, že všechny známé informace nabízené trhem jsou už zahrnuty v ceně.…

Either-or order

Dva současně zadané příkazy, kdy exekucí jednoho z nich dojde k automatickému…

Elliott Wave theory

Technika publikovaná R.N.Elliottem (1939) zastávající názor, že ceny akcií se…

Emerging markets

Emerging markets neboli rozvíjející se trhy jsou ekonomiky, které jsou na cestě…

Emise

Emise je proces nabídky cenných papírů za účelem získání financí. Společnosti…

Emisní kurz

Cena, za kterou se prodávají nově emitované cenné papíry. Cena může být shodná…

Emitent

Emitent je obvykle právnická osoba, která vydává a prodává cenné papíry. Může…

Equal-weight

Investiční doporučení equal-weight znamená, že ve srovnání s benchmarkem nejsou…

Equilibrium market

Cenová oblast, která znázorňuje rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.

Eurobondy

Původně americký dluhopis, vydaný v Evropě. V souvislosti s korunovým trhem…

Evropská opce (european option)

OTC nebo burzovní opce s právem kupujícího na vypořádání (výměnu, dodání) obou…

Evropský systém centrálních bank (ESCB), Evropská centrální banka (ECB)

Členy ESCB jsou centrální banky zemí EU. Evropská centrální banka je řídícím…

Ex-dividenda

První den, kdy majitel akcie nemá nárok na výplatu dividendy.

Exercise

Excercise znamená uplatnit právo definované v kontraktu. V opčním obchodování…

Exit

Exit neboli výstup z pozice je typ tržního příkazu, kterým obchodník zruší daný…

Exit strategy

Způsob, jakým investor plánuje ukončit investici.

Expiration

Expiration je označení pro poslední den, kdy je validní nějaký derivát, třeba…

Euro

Euro (EUR, znak €) je oficiální měna 19 z 28 zemí Evropské unie představující…

Ethereum

Ethereum je open-source (software s otevřeným zdrojovým kódem) platforma a…

Exekuce

Exekuce je dokončení nákupu nebo prodeje cenného papíru. Exekuce příkazu…

Ekonomika

Ekonomika představuje soubor vzájemně propojených oblastí výroby, spotřeby,…

EMU

EMU (european economic and monetary union) sdružuje členské státy EU do jednoho…

Evropská komise

Evropská komise je instituce Evropské unie zodpovědná za navrhování legislativy…

e-Broker

e-Broker je internetová aplikace Fio banky určená na obchodování s akciemi, ETF…

Emisní ážio

Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho trží cenou,…

ECN

ECN broker je typ forexového brokera, který používá elektronické komunikační…

EOD

EOD neboli end of day order je tržní příkaz, u kterého investor chce, aby…

Euribor

EURIBOR je zkratka pro Euro Interbank Offered Rate, což je sazba na…

Eurozóna

Eurozóna je geografický a ekonomický region skládající se zemí Evropské unie,…

European Central Bank

European Central Bank (ECB) neboli Evropská centrální banka je zodpovědná za…

Eurosystém

Eurosystém se skládá z Evropské centrální banky a z národních bank členů…

ETF

ETF je zkratka pro exchange traded fund, což je koš cenných papírů, například…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít