EMU

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
EMU

EMU (european economic and monetary union) sdružuje členské státy EU do jednoho ekonomického systému. Jedná se o následníka EMS (european monetary system).

Evropská ekonomická a monetární unie představuje široký pojem, do kterého spadá skupina politických opatření zaměřující se na sbližování ekonomik států Evropské Unie. Přechod EMS na EMU rovněž znamenal přijetí společné měny Euro, které začalo platit v zemích všech původních členů unie s výjimkou Dánska a Velké Británie, kde bylo odmítnuto.

Přijetí Eura ruší jakoukoliv monetární flexibilitu dané země, která nemůže tisknout peníze, aby zaplatila státní dluh nebo konkurovala ostatním zemím unie. Na druhou stranu zemím ponechává fiskální politiku, kterou může například každý členský stát určovat své daně a strukturu výdajů podle vlastních priorit.

Menu Zavřít