Slovník obchodních pojmů - I

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

IASC

Totéž co Výbor pro mezinárodní účetní standardy.

Illiquid market

Nelikvidní trh je trh, kde je málo kupců a prodejců, a tudíž se na něm nejen…

Imbalance of orders

Situace, ve které počet nákupních příkazů výrazně převýší prodejní příkazy nebo…

Implied volatility

Okamžitě určená nestálost aktuálních tržních cen.

Index

Index je klíčový nástroj, který umožňuje relativní porovnání v čase či prostoru…

Index arbitrage

Občasné rozdíly mezi cenami akcií a futures kontraktů na příslušný akciový…

Index cen průmyslových výrobců

měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni. (core rate - index…

Index DAX

DAX je akciový index reprezentující 30 největších a nejlikvidnějšísh německých…

Index Ifo

Měří německou podnikatelskou důvěru. Je sestavován na základě šetření mezi…

Index PX 50

viz. Burzovní index

Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen měří vážený průměr cen standardizovaného košíku…

Indexová akcie

Investiční instrument jehož hodnota závisí na vývoji jednotlivých akciových…

Indexový certifikát

Při koupi jednoho cenného papíru (certifikátu) kupujeme současně několik…

Indexový fond

Indexové fondy jsou založeny na principu pasivního investování. Složení…

Inflace

Inflace je v ekonomii chápána jako rostoucí cenová hladina zboží a služeb za…

Informační povinnost

Soubor informací, které na základě zákona nebo jiných předpisů, musí emitent…

Initial Margin (Počáteční depozitum)

Počáteční vklad vyžadovaný pro vstup do pozice a sloužící jako záloha budoucích…

Initial Public Offering (IPO)

Jedním ze způsobů dalšího financování rozvoje společnosti je získání kapitálu…

Inside day

Den, ve kterém je celkový cenový rozsah zcela uvnitř předchozího denního…

Inside information

Materiální informace o společnosti, které jsou známy pouze firemní správní radě…

Inside market

Ceny nejvyšší nabídky a nejnižší poptávky jednotlivých Market makerů, které…

Insider

Insider je pojem zahrnující ředitele, vyššího manažera společnosti a také…

Insider buying

Kupování firemních akcií jednotlivými řediteli, zodpovědnými činiteli nebo…

Insider trading

Insider trading je obchodování s akciemi firmy osobou, která se považuje za…

Insider Trading sanctions Act of 1984

Usnesení Komise pro burzu cenných papírů, které pojednává o kriminálních a…

Institutional investor

Entita s velkými finančními možnostmi, jako např. investiční společnosti, fondy…

Interbank Rates (Mezibankovní sazby)

Kursy Foreign Exchange, které velké mezinárodní banky kotují pro jiné velké…

Interest rate

Úroková sazba (interest rate) je procentuální vyjádření úroku k jistině za…

Intermediate

Intermediate znamená střednědobý a používá se pro cenné papíry s fixním příjmem…

Intermediate-term

Při fundamentální analýze je to období od 2-10 let, obvykle používané v…

Internetová bublina

Podobně jako osudný rok 1929, kdy se zřítily akciové trhy, nevydržela ani…

In-the-money

Call Opce - jejíž hodnota je níže než současná cena akcie, Put Opce - jejíž…

Intraday

Během jednoho obchodního dne.

Intra-day

Pohyby cen cenných papírů během jednotlivých dní.

Intrinsic value

Část opční ceny prémium, která je znázorňována, když je tržní cena při…

Invested capital

Kapitalizace

Investice

Investice je aktivum nebo předmět získaný za účelem generování zisku nebo…

Investiční cíl

Cíl, například dosahovat výnosy, dlouhodobý růst, i růst i výnosy atd., který…

Investiční fond

Investiční fond je jedna z forem kolektivního investování. Za otce investičních…

Investiční horizont

Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont…

Investiční klub

\"Investiční klub je místem, kde se setkávají investoři a vybírají si z nabídky…

Investiční limity

Určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů…

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční…

Investiční společnost

Investiční společnost je zakladatel a správce nebo obhospodařovatel…

Investiční zaměření

Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro…

Investment strategy

Investorův plán o umístění kapitálu mezi různými druhy investic. Tento plán…

Investor

Investor je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (firma, podílový fond),…

Investor relations (IR)

Komunikace veřejně obchodovaných společností s odbornou veřejností. Spočívá v…

Investor\'s equity

Zůstatek na maržovém kontu.

IOSCO

Totéž co Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.

IRR - vnitřní míra návratnosti (internal rate of return)

Též vnitřní výnosové procento. Jde o ekvivalent výnosu do doby splatnosti …

ISDA

Totéž co Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty.

ISHARES

Název pro indexovou akcii, kterou používá investiční společnost Barclay.…

ISIN (International Securities Identification Number)

Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní označení, které se…

ISMA (International securities market association)

Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.

Investiční zlato

Investiční zlato představuje formu investice do fyzického vlastnictví zlata.…

Intervence

Měnová intervence je nástroj monetární politiky (centrální banky) k ovlivnění…

IB

Initial balance je pojem vyskytující se v market profilu označující první…

Inkaso

Inkaso je platební služba, kterou je zaplacená pravidelná splatná pohledávka…

IPO

IPO (Initial public offering) znamená první veřejná nabídka akcií. Rostoucí…

IR

IR (Information ratio) je nástroj na měření výnosů nad rámec výnosů benchmarku,…

Industries

Industries znamená v překladu odvětví (v množném čísle). Odvětví je úsek…

IRS

IRS označuje zkratku pro interest rate swap, tedy úrokový swap. IRS je…

IMF

IMF je zkratka pro International monetary fund, tedy Mezinárodní měnový fond …

ITM

ITM (in the money) neboli "v penězích" znamená, že strike cena call opce je pod…

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je produkt, který poskytuje finanční zajištění pro…

Initial coin offering

Initial coin offering (ICO) je způsob, jakým kryptoměny vstupují do…

Investiční certifikáty

Investiční certifikát je cenný papír, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty…

Investiční certifikát

Investiční certifikát je cenný papír, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít