IRS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
IRS

IRS označuje zkratku pro interest rate swap, tedy úrokový swap. IRS je forwardový kontrakt, ve kterém dochází k výměně budoucích úrokových plateb za jiné úrokové platby, které se vztahují ke stejné nominální jistině. Výměna probíhá jen mezi úrokovými platbami, nikoliv jistinami.

Obvykle se jedná o výměnu fixních úrokových plateb za variabilní. Motivem vstupu do IRS je snížení nebo zvýšení citlivosti na fluktuaci úrokových sazeb nebo dosažení nižší úrokové sazby, kterou jinde nezískáme.

Pokud dochází k výměně úrokových plateb založených na dvou rozdílných variabilních sazbách, jedná se o bazický úrokový swap. IRS se obchodují na trzích OTC.

Menu Zavřít