Slovník obchodních pojmů - C

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Cable

Obchodnický žargon související se směnným kursem sterling/US dolar. Tento název…

Call opce emitenta u dluhopisu

Umožňuje emitentovi dluhopisu jeho předčasné splacení v případě, že je to pro…

Call option

Smlouva, která poskytuje nákupčímu opce právo (ne závazek) převzít základní…

Candlestick chart

Candlestick chart neboli svíčkový graf je kromě čárového a čárkového grafu…

Capital loss

Snížení hodnoty investice nebo aktiva. Opakem je capital gain - zvýšení hodnoty…

Capital market

Trh, na kterém se obchodují dluhopisy nebo kmenové akcie

Capital stock

Počet akcií, které byly firemní výsadní listinou schváleny k vydání do oběhu.…

Capitalization

Celková hodnota firemních dluhů, akcií a zadržených příjmů. Jinými slovy také…

Cash Letter Systém

Forma bleskového zálohového připsání protihodnoty bankovních i soukromých šeků…

Cash management account (CMA)

Úročící účet obsluhovaný bankou nebo makléřskou firmou.

Cash settlement

Úhrada smlouvy o termínovaném obchodě v hotovosti a bez fyzického dodání.…

CDO (collateralized debt obligation)

Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společností.

Celkový výnos (výkonnost) fondu

Výpočet zahrnující změnu hodnoty podílu. Započítává i hodnotu vyplacených…

Cenný papír

Veřejně vydaná listina, se kterou je spojeno určité právo oprávněného majitele.…

Centrální banka

Finanční instituce pověřená vládou k regulací peněžního oběhu v zemi. Vydává…

Certificate of stock

Dokument vyjadřující právní vlastnictví specifického množství akcií ve…

Cese

Cese znamená podstoupení pohledávky, kdy se změní osoba věřitele. Není…

Cílová částka (stavebního spoření)

Cílovou částku si stavební spořitel volí sám podle své potřeby. Je to souhrn…

Clearing

Zúčtování pohledávek a závazků bezhotovostní platbou umožňující okamžitý převod…

Clearing house

Organizace zodpovědná za slučování nákupních a prodejních transakcí na finanční…

Clearingové centrum

Instituce, prostřednictvím které se vypořádávají všechny burzovní obchody.

CLN

Totéž co úvěrový dluhopis

Closed out

Zlikvidování pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost navýšení marže…

Closed trades

Pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.

Closing bell

Ukončení pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost maržového ujednání,…

Closing tick

Počet akcií, které zakončily obchodní seanci na ceně, která byla vyšší, než…

Cold calling

Ve světě zavedený název pro nevyžádané telefonické hovory, jejichž…

Collar (collar)

Současná koupě podkladového aktiva, put opce out of the money a zároveň vypsání…

Collateral

Collateral neboli zástava je majetek, kterým ručí příjemce půjčky věřiteli.…

Commission

Transakční poplatek účtovaný brokerem.

Confirmation

Potvrzení provedené transakce.

Confirmation trend

Založeno na Dow teorii - Potvrzení, že trh je v určitém trendu pouze tehdy,…

Congestion

Termín technické analýzy pro několik obchodních seancí v řadě, ve kterých se…

Congestion area

Série obchodních dnů nebo týdnů, ve kterých není viditelný zřetelný růst ceny.

Consolidation

Consolidation je v technické analýze výraz pro cenu cenných papírů, která se…

Contagion (Nákaza)

\"Tendence ekonomických krizí rozšířit se z jednoho trhu na druhý. V roce 1997…

Continuation chart

Technický graf komoditních kontraktů, kde jsou navzájem spojeny nové a vypršené…

Contra broker

Makléř na nákupní straně prodejní objednávky nebo na prodejní straně nákupního…

Contract

Standardní jednotka transakce.

Contract broker

Člen burzy, který uskutečňuje transakce pro jiné členy burzy.

Contract size

Počet základních cenných papírů, které držitel opce může koupit nebo prodat.…

Contrarian

Investor, který investuje opačně než většina účastníků trhu.

Contribution margin

Jeden z důležitých ukazatelů při tzv. náklady/objem/zisk analýze. Vypočítává se…

Convergence

Ceny termínovaných obchodů a ceny za hotové se setkávají při vypršení smluv.

Correction

Obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá…

Corrective wave

Vlna nebo cyklus vln pohybující se proti současnému směru trendu.

Correlation

Correlation neboli korelace ve financích měří vzájemnou závislost dvou cenných…

Countermove

Cenový pás představující opačný pohyb ke směru předchozího období.

Cover

Cover v kontextu financí znamená redukci vystvavení se riziku. V podstatě se dá…

Cover buy

Uzavírání short obchodů.

Covered write

Prodání opční smlouvy např. na akcie. Příjmem (premium) obdrženým za prodej…

Credit risk management

Předpovědi bankrotů firem.

Cup and handle

Formace na technickém grafu ve tvaru písmene \"U\", která se utvoří mezi 7 a 65…

Currency

Viz Měna.

Currency Risk (Měnové riziko)

Pravděpodobnost nepříznivé změny směnných kursů.

Current yield

Roční míra výnosnosti investice udávaná v procentech.

Curve-fitting

Vyvinutí složitých pravidel, které obchodník využije k vylepšení svého systému.

Custodian

Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta …

Cycle

Změna, kdy se bod pozorování vrací zpět k jeho začátku. Trhy se pohybují…

Czech Association of Investment Professionals (CAIP)

CAIP je 113. afilací Association for Investment Management and Research (AIMR)…

Černý pátek

Černý pátek odkazuje na 24.9.1869, den, kdy došlo k pádu na burze po delší době…

Čistá cena (clean price, flat price, net price )

Cena dluhového cenného papíru nezahrnující naběhlý úrok. Opakem je špinavá cena.

Čisté obchodní jmění

Rozdíl mezi všemi aktivy společnosti a jejími závazky. Čisté obchodní jmění je…

Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share - NAV)

Tržní hodnota čisté hodnoty aktiv fondu vydělená počtem vydaných podílů.

Člen burzy

Právnická osoba oprávněná obchodovat na burze. O přijetí za člena burzy…

Chaikin A/D Oscillator

Technický indikátor, který srovnává denní akumulaci a distribuci cenných papírů…

Channel

Channel v technické analýze znamená cenový kanál mezi supportem a resistencí,…

Charting

Technicko analytické kreslení, pomocí kterého kreslíme grafy pohybu cen a…

Chartist

Odborník, který využívá diagramy a grafy a s jejich pomocí vysvětluje…

Chasing the market

Ne zrovna chytrá metoda sledování trhu s kupováním cenných papírů po jejich…

ČNB

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky a orgánem, který…

Cash flow

Cashflow je finanční tok, který směřuje z nebo do podniku. Pozitivním cashflow,…

Cap

Cap je limit úrokové míry. Jedná se o nejvyšší možný úrok, který bude muset…

CPI

CPI je consumer price index neboli index spotřebitelských cen. Měří vážený…

COP

COP znamená certificate of participation a je to finanční nástroj, forma…

Cena ropy

Ceny ropy obecně odkazuje na spotovou cenu nezpracované ropy za barel. Je to…

CFD

CFD (contract for differences) je finanční derivát, který vyrovnává rozdíly…

Crossover

Crossover je bod v grafu, kde se protne cena a indikátor. Používá se v…

Certifikát

Investiční certifikát je cenný papír, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty…

Cukr

Cukr je rozpustný krystalický karbohydrát, který se používá jako dochucovadlo…

Crypto

Viz Kryptoměny.

Cenová nabídka

Cenová nabídka je předběžná kalkulace ceny zakázky na zboží či službu, kterou…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít