Correlation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Correlation

Correlation neboli korelace ve financích měří vzájemnou závislost dvou cenných papírů. Jedná se o koeficient, který je využíván u portfolií, může nabývat hodnoty mezi – 1 až + 1.

Dokonalá korelace má hodnotu 1 a znamená, že pokud se cena jednoho aktiva pohne, pohne se i stejným způsobem a ve stejném směru i hodnota druhého aktiva. Dokonale negativní korelace – 1 znamená, že pokud se změní cena jednoho aktiva, cena druhého aktiva se změní ve stejné míře, avšak v opačném směru. Hodnota 0 značí, že spolu ceny dvou aktiv nijak nesouvisí.

Například podílové fondy držící významné americké firmy a index Standard and Poor's (S&P) 500 budou mít korelaci blížící se hodnotě +1. Naopak ceny put opcí a ceny podkladových akcií budou mít negativní korelaci.

Menu Zavřít