Váš průvodce světem burzy — už více než 15 let

Právní prohlášení

Prohlašujeme, že vlastník tohoto webu společnost Czechwealth s.r.o., Ludvík Turek jako osoba ani ostatní přispěvatelé neposkytují jakékoliv makléřské služby a nezprostředkovávají prodej či nákup jakýchkoliv finančních instrumentů ani nepřijímají pokyny k takovýmto úkonům.

Veškerá data, informace, názory ať už placené či zdarma zveřejněná na tomto webu jsou prezentována výhradně formou osobních zkušeností ze soukromého obchodování, ať už vlastníků webu nebo autorů, kteří nám poskytují své příspěvky.

Pokud jsou v takovýchto příspěvcích zmiňovány konkrétní společnosti či produkty, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení a jejich případné využití je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení uživatele.Odborně spolupracujeme a vystupujeme

       

            

           

 

Nabízíme spolupráci firmám a vzdělávacím institucím