Slovník obchodních pojmů - K

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Kapitalizace pohledávek

Převedení vybraných položek pohledávky do jiné podoby např. cenných papírů,…

Kapitalizační fond

Fond, který nevyplácí žádné výnosy, ale reinvestuje je.

Kapitálová přiměřenost (capital adequacy)

Měření finančního rizika daného subjektu a stanovení odpovídající minimální…

Kapitálové životní pojištění

Je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí…

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančního trhu a je na něm obchodováno s…

Kill

Stornování objednávky, která sice byla umístěna, ale ještě se neuskutečnila.

KOBOS (kontinuální obchodování)

Typ obchodování na BCPP, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného…

Kolaterál (collateral)

Aktivum (např. cenné papíry) převedené na stranu, mající úvěrovou angažovanost…

Kolektivní investování

Podnikání, jehož předmětem činnosti je shromažďování peněžních prostředků a…

Komise pro cenné papíry (KCP: Czech Securities Commision)

Správní úřad pro oblast kapitálového trhu, posláním KCP je svou činností…

Komisionářská smlouva

Smlouva mezi klientem a makléřem, která zplnomocňuje makléře za určitou provizi…

Konečná zpráva

Zpráva o zpeněžení konkursní podstaty, kterou podává soudu správce konkursní…

Konkurs (konkursní řízení)

Řízení zahájené na návrh dlužníka, věřitele nebo likvidátora usnesením…

Konkursní podstata

Majetek podléhající konkursu sloužící k uspokojení věřitelů, který patřil…

Konkurz

Konkurz je způsob, jakým se řeší neschopnost dlužníka splnit svoje závazky.…

Konsolidace akcií

Proces, při kterém dochází ke sloučení emise. Například máme 1.000 akcií s…

Konvergenční (Maastrichtská) kritéria

Deficit veřejných rozpočtů nesmí být vyšší než 3% hrubého domácího produktu …

Konvertibilní (proměnitelné) obligace

Zakládají majiteli dluhopisu právo požadovat ve lhůtě v nich stanovené jejich…

Konvexita

Konvexita je veličina, která upřesňuje informaci, kterou poskytuje durace.…

Kotace

Kotace označuje nejnovější cenu akcie, dluhopisu nebo jakékoliv jiného…

Kótování akcií

Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces…

Kovenant

Druh cenného papíru, podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.

Krátká pozice (short position)

Situace, kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj (např. dluhový nástroj,…

Krátký prodej (short sale)

Prodej aktiv, která osoba nevlastní. Aktiva osoba získá vypůjčením či repo…

Kupón

Závazek emitenta dluhopisu vyplácení úroků, termíny a místo splátek.

Kurz

Jiný výraz pro tržní cenu cenného papíru anebo pro hodnotu měny na devizovém…

Kurz index

Je index, který nezohledňuje dividendové platby společností vybraných do indexu.

Kurz podílového listu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených…

Kurzové riziko (měnové)

Riziko ztráty v případě změn měnových kurzů.

Kryptoměny

Kryptoměna je digitální aktivum sloužící jako zprostředkovatel směny…

Kurzy měn

Kurzy měn jsou stanovovány Českou národní bankou (ČNB) na základě monitorování…

Kurzovní lístek

Kurzovní lístek je souhrnný přehled kurzů vybraných zahraničních měn nabízených…

Korelace

Korelace ve financích měří vzájemnou závislost dvou cenných papírů. Jedná se o…

Kapitalismus

Kapitalismus je ekonomický systém, pro který je typické soukromé vlastnictví…

Komodity

Komodita je zboží, které se používá v obchodním styku a je vzájemně zaměnitelné…

Krize

Krize znamená v podstatě negativní poptávkový šok (nebo nabídkový šok -…

Klouzavý průměr

Klouzavý průměř je široce využívaný indikátor technické analýzy, který nám…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít