Konkursní podstata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Konkursní podstata

Majetek podléhající konkursu sloužící k uspokojení věřitelů, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkursu a kterého nabyl za konkursu (např. majetek nabytý provozem podniku úpadce během konkursního řízení).

Menu Zavřít