Konkurz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Konkurz

Konkurz je způsob, jakým se řeší neschopnost dlužníka splnit svoje závazky. Dlužníkem může být právnická i fyzická osoba (podnikající či nepodnikající). Návrh na vyhlášení konkurzu může podat buď samotný dlužník nebo jeho věřitelé.

Vyhlášením konkurzu se přistoupí ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a ze získaných prostředků se uspokojí poměrně pohledávky věřitelů. Každé konkurzní řízení musí mít stanoveného správce konkurzní podstaty. Správcem může být jedině fyzická osoba stanovena konkurzním soudem.

Menu Zavřít