Dlužník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Dlužník

Dlužník je osoba, která dluží (nejčastěji) peníze. Dlužníkem může být fyzická či právnická osoba nebo například stát. Proti dlužníkovi stojí věřitel, vůči kterému dlužník musí splnit svoje závazky řádně a včas.

Dluh může být vyjádřený i v jiné než peněžní formě, o dluh se jedná i v případě objednávky zboží nebo služby, která nebyla poskytnutá. Dluh zaniká jeho splacením, uložením do úřední úschovny, jednostranným zápočtem, výpovědí, dohodou nebo prominutím.

Celkový dluh obyvatel ČR v roce 2018 dosáhl výšky 2,32 biliónů korun, většinu tvořily úvěry na bydlení.

Menu Zavřít