Dollar Cost Averaging

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Dollar Cost Averaging

Investování pevné částky do podílového fondu v pravidelných intervalech (měsíčních, čtvrtletních) místo jednorázově. Tímto jsou snižovány průměrné náklady na podíl, protože v době nižších cen investor kupuje víc podílů a v době vyšších cen menší počet podílů.

Menu Zavřít