Konsolidace akcií

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Konsolidace akcií

Proces, při kterém dochází ke sloučení emise. Například máme 1.000 akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Při konsolidaci akcií v poměru 10:1 se počet vlastněných akcií zmenší 10x a současně se 10x zvýší nominální hodnota: získáme tak 100 akcií s nominální hodnotou 1.000 Kč. Celkový majetek v akciích zůstává nezměněn. Opakem konsolidace akcií je štěpení akcií (split).

Menu Zavřít