Konvergenční (Maastrichtská) kritéria

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Konvergenční (Maastrichtská) kritéria

Deficit veřejných rozpočtů nesmí být vyšší než 3% hrubého domácího produktu (HDP), celkový veřejný dluh nesmí překročit 60% HDP, průměrná míra inflace v posledním roce může překročit průměr tří zemí EU s nejnižší inflací maximálně o 1,5 proc. bodu, průměrné dlouhodobé úrokové sazby v posledním roce mohou překročit maximálně o 2 proc. body průměr těchto sazeb ve třech zemích UE s nejnižší inflací, země musí být po dobu nejméně dvou let zapojena v evropském kurzovém mechanismu (ERM II) a vývoj kurzu její měny musí být stabilizovaný

Menu Zavřít