Kovariance

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Kovariance

Kovariance porovnává směr mezi výnosy u dvou rizikvých aktiv. Pozitivní kovariance znamená, že se výnosy pohybují jedním směrem, negativní, že pokud jedno aktivum vydělává, druhé jde do mínusu. Kovariance se dá vypočítat jako směrodatná odchylka od očekávaného výnosu nebo vynásobením korelace směrodatnou odchylkou každého aktiva.

V teorii moderního portfolia nachází kovariance uplatnění, protože díky ní můžeme sestavit jeho složky tak, abychom se blížili požadovanému výnosu, neboť když se nebude dařit jednomu cennému papíru, budeme mít velmi vysokou pravděpodobnost, že ho doplní výkonem jiný (pokud tedy bude mít negativní kovarianci).

Jestliže mají dvě části portfolia negativní kovarianci a jedno aktivum vzroste na ceně třeba o 20%, kovariance nám řekne, že druhé klesne, neřekne však o kolik.

Menu Zavřít