Kapitálové životní pojištění

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití. V případě dožití se jedná o kombinaci pojištění a spoření, protože dohodnutá pojistná částka obsahuje i garantované minimální zhodnocení, které určuje technická úroková míra. Ta je garantovaná zákonem, její výšku určuje ČNB.

Mezi výhody kapitálového životního pojištění patří hlavně garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití, garantované minimální zhodnocení a možnost odečíst zaplacené pojistné od základu daně. Nevýhodou je pak to, že klient nemůže volit, kam se jeho finanční prostředky investují a to, že nemůže v průběhu pojištění měnit nastavení pojistky.

Menu Zavřít