Krátká pozice (short position)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Krátká pozice (short position)

Situace, kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj (např. dluhový nástroj, akcii nebo komoditu), nebo spotově prodal nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota krátké pozice se snižuje. Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na pokles hodnoty nástroje. Krátké pozice se označují záporným znaménkem.

Menu Zavřít