Cold calling

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Cold calling

Ve světě zavedený název pro nevyžádané telefonické hovory, jejichž prostřednictvím je nabízen prodej nebo nákup cenných papírů, deviz, derivátů, komodit atd.

Menu Zavřít