Confirmation trend

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Confirmation trend

Založeno na Dow teorii - Potvrzení, že trh je v určitém trendu pouze tehdy, když jsou oba 2 hlavní akciové indexy ve stejném trendu nebo kritickém bodu. Založeno na Dow teorii.

Menu Zavřít