Confirmation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Confirmation

Confirmation neboli potvrzení je situace, kdy nám další indikátor doloží trend z původního indikátoru. Technická analýza nenabízí 100% predikce budoucích pohybů, takže se obchodník může při vstupu do obchodu cítit bezpečněji, pokud dostane signál z různých indikátorů naráz. Pokud nám různé indikátory poskytují konfliktní signály, jedná se o divergenci.

Při potvrzování signálu musí obchodník dávat pozor na zaujatost, kdy může klást větší důraz na informace potvrzující jeho záměry a ignorovat ty, které jsou s nimi v rozporu. Rozdílné zdroje budou vždy do jisté míry v konfliktu, záleží pak na obchodníkovi vyvodit smysluplný závěr.

Confirmation může také znamenat brokerovo písemné potvrzení, že byl uskutečněn obchod. Může mít elektronickou nebo papírovou formu a zahrnuje informace jako datum, cenu a poplatky.

Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít