Contagion (Nákaza)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Contagion (Nákaza)

\"Tendence ekonomických krizí rozšířit se z jednoho trhu na druhý. V roce 1997 zapříčinila politická nestabilita v Indonésii velkou volatilitu její domácí měny rupie. Tato nákaza se od této doby rozšířila do ostatních rozvíjejících se asijských měn, a pak do Latinské Ameriky, a dnes ji známe pod pojmem \"\"Asijská krize\"\".\"

Menu Zavřít