Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share - NAV)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share - NAV)

Tržní hodnota čisté hodnoty aktiv fondu vydělená počtem vydaných podílů.

Menu Zavřít