Contribution margin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Contribution margin

Jeden z důležitých ukazatelů při tzv. náklady/objem/zisk analýze. Vypočítává se jako rozdíl celkových příjmů z produktu nebo služby a celkových variabilních nákladů, zpravidla se udává v procentech (jako podíl na celkových příjmech). Contribution margin pomáhá při rozhodování ohledně oceňování produktu, doplnění produktu nebo jeho nahrazení v produktové řadě, při stanovování struktury prodejních poplatků apod.

Menu Zavřít