Convergence

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Convergence

Convergence je pohyb ceny futures kontraktu ke spotové ceně s tím, jak se blíží datum doručení. Tyto dvě ceny se musí setkat, jinak by obchodníci využili rozdílů cen k bezrizikovému profitu. Využívali by jich do té doby, než by ceny vyrovnaly.

Ceny konvergují díky efektivitě trhů, které nedovolí, aby se jedna komodita prodávala za dvě různé ceny, případná arbitráž by tomu zabránila. Kontrakty, které exspirují daleko v budoucnosti mohou mít cenu vyšší než je spotová. Tento rozdíl se bude s blížícím se datem doručení snižovat.

Menu Zavřít