Certifikát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Certifikát

Certifikát je druh cenného papíru, do kterého můžeme investovat volné finanční prostředky. Rozlišujeme dva základní druhy certifikátů: investiční a depozitní (vkladové).

Depozitní certifikát byl obměnou termínovaného vkladu, kdy se banka zavázala splatit vloženou jistinu s úroky po uplynutí dohodnuté doby vkladu. Po novele zákona o bankách přišly o atraktivní výhodu v podobě anonymního vkladu a postupně zmizely z trhu. Poslední depozitní certifikáty vydaly Raiffeisenbank a Plzeňská banka (2001), aktuálně nenabízí depozitní sertifikáty žádná banka.

Investiční certifikát je cenný papír, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Obvykle se jedná o akcie, koš akcií nebo akciový index. Existuje několik druhů investičních certifikátů: indexové certifikáty (akciový, komoditní), basket certifikát (koš cenných papírů vytvořený eminentem), garantovaný (cena podkladového aktiva neklesne pod určitou hranici), discount (cena je nižší než cena podkladového aktiva), bonus (pokud se cena podkladového aktiva pohybovala pod určenou hranicí, investor dostal jen aktuální cenu podkladového aktiva, pokud nad hranicí, byl přidaný i bonus).

Menu Zavřít