Investiční certifikát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Investiční certifikát

Investiční certifikát je cenný papír, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Podkladové aktivum je obvykle akcie, koš akcií nebo akciový index. Vydávaný je nejčastěji bankou nebo v menší míře investiční společností.

V praxi probíhá vydání certifikátu následovně: banka nakoupí podkladové aktivum a pomoci investičních certifikátů ho prodává dále investorům. Ty se vypisují na 3-5 let a mají přesně stanovenou splatnost. Existují však i certifikáty s otevřenou dobou splatnosti, které však obsahují výpovědní lhůtu (minimálně rok). V den splastnosti bude investorovi vyplacená hodnota certifikátů.

Eminent certifikátu je povinný za všech okolností certifikát prodat nebo zpětně odkoupit za cenu, která je transparentně určena na základě ceny podkladového aktiva.

Mezi výhody investování do certifikátů patří likvidita - investor má možnost kdykoliv ho prodat nebo koupit, dostupnost - ceny certifikátů začínají na desítkách eur, a jsou tak vhodné i pro drobné investory, nízké náklady - podkladové aktivum se celou dobu kontraktu nemění, takže se nevyskytují žádné další náklady spojené s jeho správou.

Jisté riziko existuje v souvislosti s jeho vydavatelem, kterému svěříme peníze, které pak vybereme.

Menu Zavřít