Investiční cíl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Investiční cíl

Cíl, například dosahovat výnosy, dlouhodobý růst, i růst i výnosy atd., který podílový fond sleduje. Je uvedený v prospektu/ statutu fondu.

Menu Zavřít