Investiční fond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Investiční fond

Investiční fond je jedna z forem kolektivního investování. Za otce investičních fondů se považuje holandský obchodník Abraham van Ketwich, který založil první podílový fond roku 1774. Na výročí jeho narození 19. dubna připadl i Světový den investičních fondů.

Podle typu investora rozlišujeme fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kolektivního investování sedále dělí na standardní a speciální fondy. V České republice podléhají investiční fondy regulaci a dohledu, ke své činnosti potřebují získat licenci od ČNB (jejich seznam zde).

Standardní investční fond je otevřený podílový fond, který splní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES. Speciální fond může existovat jako otevřený i uzavřený podílový fond, který ale neplní požadavky zmíněné směrnice a není tak uvedený v seznamu ČNB.

Výhodou investování je profesionální správa, diverzifikace, úspory z rozsahu, jendoduchost, rozmanitost a transparentnost. Nevýhodou mohou být náklady a poplatky, přílišná diverzifikace může vést k nižším výnosům. Z důvodu zajištění likvidity je také část portfolia držená v hotovosti, která nenese žádný výnos.

Štítky:akcie diverzifikace
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít