Uzavřený podílový fond (UPF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Uzavřený podílový fond (UPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí majetek, který je v něm soustředěn je spravován IS. Fond má omezený počet podílníků a neexistuje povinnost zpětného odkupu. Obchody s podílovými listy (PL) se uskutečňují na sekundárním trhu. PL jsou často obchodovány s diskontem, což může být způsobeno nižší likviditou, špatnou kvalitou managementu, psychologií či spekulací.

Menu Zavřít