Otevřený podílový fond (OPF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Otevřený podílový fond (OPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí majetek, který je v něm soustředěn je spravován (IS). Fond má neomezenou možnost emise nových podílových listů, které jsou emitovány podle poptávky investorů a strategie fondu. Fond má povinnost zpětného odkupu, což zaručuje vysokou likviditu podílových listů.

Menu Zavřít