Podílový fond (PF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Podílový fond (PF)

Podílový fond je forma investování, kdy vlastník fondu pracuje s penězi vybranými od mnoha investorů. Ty obvykle rozdělí mezi akcie, dluhopisy a další cenné papíry. Tyto fondy jsou obvykle spravovány profesionálními manažery, kteří se snaží investorům přinést zisky s relativně nízkou mírou rizika.

Tento druh investování dává malým individuálním investorům přiležitost nechat své peníze spravovat profesionály. Každý jednotlivý investor se tak podílí na všech ziscích a ztrátách fondu. Výkonnost fondů se dá měřit například celkovou tržní kapitalizací, která je odvozena od výkonnosti jednotlivých aktiv, do kterých fond investuje. Dalším zajímavým ukazatelem je NAV.

Podílové fondy se mohou zaměřovat například na určité odvětví ekonomiky, teritorium, specifické indexy a další.

Menu Zavřít