Podílový list (PL)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Podílový list (PL)

Je druhem cenného papíru, který vydávají pouze investiční společnosti za účelem shromažďování peněžních prostředků na nakoupení cenných papírů a tím vytvoření podílového fondu. S PL je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu.

Menu Zavřít