NAV

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
NAV

NAV je zkratka pro net asset value (čisté obchodní jmění). Představuje čistou hodnotu subjektu vypočtenou jako celková aktiva mínus celková pasiva. Často se používá v souvislosti s podílovými fondy a ETF, zde NAV znamená cenu za akcii/jednotku podílu k určitému datu.

U akcií se cena mění neustále, hodnota podílových fondů se na druhou stranu určuje na konci dne podle stavu jejich aktiv a pasiv. Stav aktiv se určí jako součet celkové tržní hodnoty investic fondu, hotovosti a jejích ekvivalentů, pohledávek a nahromaděného zisku. Pasiva obvykle zahrnují vypůjčené peníze, připravené odchozí platby a poplatky. Patří sem také nahromaděné náklady jako mzdy, operační náklady a další.

Pokud jde o ETF, ty jsou obchodovány podobně jako akcie, jejich hodnota může být mírně nad nebo pod současnou hodnotou NAV, protože i zde se čistá hodnota počítá až na konci dne.

Štítky:akcie ETF
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít