Vše na téma: ETF

Články na téma: ETF

Radíme zdarma na téma: ETF
Slovník na téma: ETF
  • AMEX je staré pojmenování pro americkou burzu cenných papírů situovanou v New Yorku. V roce 2008 se stala součástí NYSE…
  • ETF
    ETF je zkratka pro exchange traded fund, což je koš cenných papírů, například akcií, které sledují podkladový index.…
  • NAV
    NAV je zkratka pro net asset value (čisté obchodní jmění). Představuje čistou hodnotu subjektu vypočtenou jako celková…
Menu Zavřít