Nástroje peněžního trhu (Money Market Instruments)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nástroje peněžního trhu (Money Market Instruments)

Krátkodobé finanční instrumenty, obvykle se splatností do 1 roku. Patří mezi ně krátkodobé bankovní vklady, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, směnky, repo - obchody a jiné.

Menu Zavřít