Custodian

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Custodian

Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta (investiční společnosti) a s vědomím depozitáře spravuje zahraniční cenné papíry a zahraniční opční a termínované obchody, patřící do majetku klienta (fondu). Na základě smlouvy jsou založeny účty pro cenné papíry, které mají být spravovány. Custodian zpravidla svým jménem a na účet klienta zajišťuje nákup, prodej a jiné transakce s cennými papíry, včetně jejich evidence a úschovy listinných cenných papírů. Inkasuje výnosy z cenných papírů a provádí platby spojené s transakcemi s cennými papíry.

Menu Zavřít