IRR - vnitřní míra návratnosti (internal rate of return)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
IRR - vnitřní míra návratnosti (internal rate of return)

Též vnitřní výnosové procento. Jde o ekvivalent výnosu do doby splatnosti (která se udává u pevně úročených cenných papírů) s tím rozdílem, že IRR se zpravidla počítá pro podnikatelské projekty, u nichž jsou peněžní toky nepravidelně rozložené v čase. V souvislosti s cennými papíry se termín IRR používá zřídka.

Menu Zavřít