Intrinsic value

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Intrinsic value

Část opční ceny prémium, která je znázorňována, když je tržní cena při okamžitém placení větší než cena uplatňující; známá konstanta rovnající se rozdílu mezi skutečnou a výchozí tržní hodnotou opce.

Menu Zavřít