Inside information

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Inside information

Materiální informace o společnosti, které jsou známy pouze firemní správní radě, managementu nebo zaměstnancům, ale rozhodně o těchto informacích neví veřejnost. Komise pro burzu cenných papírů obchodování založené na takové informaci zakazuje.

Menu Zavřít