Investiční společnost

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Investiční společnost

Investiční společnost je zakladatel a správce nebo obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu. Správou se rozumí hospodaření s majetkem fondu, investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených.

Investiční společnost je právnická osoba, které udělila povolení k činnosti Česká národní banka. Ke konci roku 2018 působilo v ČR 31 investičních společností se sídlem v ČR a 48 obhospodařovatelů se sídlem v cizím státě. Kompletní seznam najdeme na stránkách ČNB.

Činnost investiční společnosti se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Menu Zavřít