Správce

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Správce

Správce neboli obhospodařovatel je právnická osoba - investiční společnost, která spravuje investiční fond nebo zahraniční investiční fond. Správou se chápe hospodaření s majetkem fondu, investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených.

Správcem se může stát jen investiční společnost, které udělila povolení Česká národní banka. Ke konci roku 2018 působilo v ČR 31 investičních společností se sídlem v ČR a 49 obhospodařovatelů se sídlem v cizím státě. Kompletní seznam nalezneme na stránkách ČNB.

Činnost správce, obhospodařovatele se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Menu Zavřít