Správce konkursní podstaty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Správce konkursní podstaty

Fyzická osoba (nejčastěji advokát či komerční právník) zapsaná v seznamu správců vedeném u krajského soudu. Je to soudem určená osoba, která provádí správu majetku a jedná jménem společnosti, ve které probíhá konkursní řízení.

Menu Zavřít