Imbalance of orders

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Imbalance of orders

Situace, ve které počet nákupních příkazů výrazně převýší prodejní příkazy nebo naopak. Toto může vyústit v dočasné přerušení obchodování příslušného cenného papíru za účelem předejít masivním cenovým výkyvům. Nevyváženost příkazů je obvykle způsobená vyhlašováním významných zpráv, které mají vliv na příslušný cenný papír.

Menu Zavřít