Institutional investor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Institutional investor

Entita s velkými finančními možnostmi, jako např. investiční společnosti, fondy, makléřské společnosti, pojišťovací společnosti, penzijní fondy, investiční banky aj. Pro instituální investory platí méně ochranných předpisů, protože se předpokládá, že jsou lépe informováni, mají více znalostí a tudíž jsou schopni ochránit sami sebe. Tito investoři jsou zodpovědni za většinu celkových objemu obchodů.

Menu Zavřít