Investiční životní pojištění

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je produkt, který poskytuje finanční zajištění pro případ nepříznivých životních událostí jako je invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost, smrt. Má formu investování do podílových fondů.

Pojišťovna za zaplacené pojistné nakupuje podíly ve fondech, které ukládá klientovi na jeho individuální účet. Klient tak může sledovat, jak se mění hodnota na tomto účtu a v případě potřeby aktivně měnit investiční strategii i průběžně. Výhodou je možnost vkládat a vybírat prostředky průběžně, měnit pojistné krytí, nastavení pojištění, dojednat doplňkové připojištění a v neposlední řadě využít daňový odpočet.

Mezi nevýhody patří fakt, že investiční riziko nese klient a také to, že při dožití není garantována výplata pojistné částky. Dalším negativem jsou poplatky spojené se správou účtu.

Menu Zavřít