ISIN (International Securities Identification Number)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
ISIN (International Securities Identification Number)

Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní označení, které se používá při obchodování cenných papírů. ISIN cenného papíru může být změněn.

Menu Zavřít