Indexový certifikát

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Indexový certifikát

Při koupi jednoho cenného papíru (certifikátu) kupujeme současně několik cenných papírů (popřípadě celý akciový index). Jde tedy o princip rozptýlení rizika (podobně jako u fondů). V podstatě se jedná o dlužný úpis. V praxi se běžně označuje i termínem direkt-certifikát, basket, trail-certifikát nebo partizipationschein.

Menu Zavřít