Intermediate

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Intermediate

Intermediate znamená střednědobý a používá se pro cenné papíry s fixním příjmem a životností 2 až 10 let. Jedná se tedy o důležitý aspekt například u dluhopisů.

Dále rozlišujeme krátkodobé cenné papíry, ty mají obvykle splatnost do jednoho roku, může jít například o T-bill (americké státní obligace) se splatností 4, 13, 26 nebo 52 týdnů. Dlouhodobé pak představují cenné papíry se splatností 10 let a více. Ty jsou pak citlivější na změny úrokové míry, protože v delším období je vyšší pravděpodobnost jejich růstu.

Právě výnos 10letých amerických dluhopisů je v USA důležitý benchmark pro ostatní úrokové míry, například u hypoték. Zájem o tyto dluhopisy představuje míru důvěry zákazníků v ekonomický růst. 

Menu Zavřít